US-2000 CL-DMS

Olika paketstorlekar och vikter (0,8 kg upp till 30 kg) bandas en eller två gånger med rätt bandspänning och spärras med ett bestämt minimumsavstånd.
Lådor utan övertäckning, som är för internt bruk, kommer inte att bandas. Detta är möjligt på grund av en infogningshantering, som styr funktionen ”banding / non banding”

Kategori: