US-2000 IBL-SM

• Centrerade staplar tack vare anpassning från alla sidor.
• Separat utskjutning för känsliga produkter.
• Stapelhöjder från 10 till 215 mm.
• Produktdimensioner från L x W 100 x 70 mm upp till 330 x 220 mm.
• Ekonomiskt och flexibelt medUltra Sonic banding lösning.

US-2000 IBL-SM tar över produktstaplarna med ett transportband och transporterar dem till bandmaskinen. Stackarna blir anpassade från alla sidor och bandas valfritt 1 upp till 4 gånger i bandningsmaskinen. För känsliga produkter sker utskjutning separat. Tack vare produktminnet med 8 olika stapelstorlekar slutförs en produktöverföring snabbt.

Kategori: