Packteam Eurpe AB representerar flera framstående tillverkare av Bandningsmaskiner.
I bandningsprogram ingår såväl manuella som elektriska handbandare halv- och helautomatiska maskiner.